O kanceláři

Aktuality

12. května 2011 - nové stránky

Spuštěny nové stránky.

Naše advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář působí na trhu poskytování právních služeb již od r. 1991, nejprve jako kancelář komerčně-právní, a od r. 1996 jako kancelář advokátní.

Právní služby

Právní služby poskytujeme široké klientele, zejména tuzemským a zahraničním obchodním společnostem, podnikatelům – fyzickým osobám, obcím, a rovněž občanům a neziskovým organizacím. Ve své právní praxi se zaměřujeme především na právo obchodní, právní vztahy k nemovitostem, právo občanské, mezinárodní právo soukromé, a správní právo. Naší pravidelnou činností je rovněž zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních.

Poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb chápeme jako komplexní poradenství zahrnující kvalifikovanou pomoc i v oblastech mimoprávních, zejména v oblasti daňové a ekonomické. Abychom našim klientům poskytli skutečně odbornou pomoc, spolupracujeme s auditorskou a daňově-poradenskou společností AUDIT AK CONSULT, s.r.o. Tato spolupráce nám umožňuje poskytnout nejen plně kvalifikované právní služby, ale zároveň odborně zhodnotit ekonomické a daňové dopady jednotlivých operací pro klienta, a navrhnout v jednotlivých případech po všech stránkách optimální řešení.

Právní služby poskytujeme i v jazyce anglickém a francouzském.