Kdo jsme

JUDr. Karel Střelec nar. 1949

Absolvoval Právnickou fakultu UJEP v Brně (dnes Masarykova Univerzita), diplomová práce zaměřená na metody a formy činnosti státní správy. V roce 1991 složil státní rigorózní zkoušku v oblasti hospodářského práva. Po skončení studia působil v podnikové sféře, od roku 1991 jako komerční právník, a od roku 1996 jako advokát ve Vyškově. Nyní konzultant.

Mgr. et Mgr. Pavel Střelec

V roce 2006 složil zkoušku v oborech Filozofie a Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2008 získal vysokoškolské vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy University v Brně. V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně. Svou praxi zahájil již v době studií, když studoval dvě vysoké školy zajednou, docházel do AK jako asistent na praxi, dále zde působil jako advokátní koncipient a od roku 2014 zde působí jako advokát.

Mgr. Karin Matiovksá, advokátní koncipienka

V roce 2015 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v oboru Právo a právní věda. V advokátní kanceláři působí od roku 2016 jako advokátní koncipientka.