Naše služby - mezinárodní a evropské právo

Mezinárodní a evropské právo

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodního práva soukromého, jeden z jejích partnerů působí jako externí vyučující tohoto oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Převážnou většinu mezinárodněprávní agendy tvoří tvorba a právní rozbory mezinárodních obchodních smluv. V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost zejména otázce vyjednání vhodného rozhodného práva, tedy právního řádu, kterým se smlouva bude řídit. Druhou klíčovou otázkou je zvolení vhodného způsobu řešení sporů ze smluv. V této oblasti je naše kancelář schopna velmi kvalifikovaně pomoci v rozhodčím řízení (mezinárodní obchodní arbitráži). Již při tvorbě každé smlouvy vždy pečlivě zvažujeme volbu konkrétního rozhodčího soudu tak, aby řízení proběhlo rychle a podle předpisů vyhovujících našemu klientovi, a aby budoucí výkon rozhodčího nálezu proběhl bez komplikací

Mimo právo mezinárodního obchodu se zabýváme i poradenstvím v ostatních právních vztazích s mezinárodním prvkem, zejména právem občanským, dědickým, rodinným či náhradou škody z protiprávního jednání.

V neposlední řadě se naše advokátní kancelář věnuje i zastupování klientů před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, přičemž naprostou většinu této agendy tvoří stížnosti na průtahy soudních jednání v ČR.