Naše služby - správní právo

Správní právo

Ve své praxi se naše advokátní kancelář věnuje i právu správnímu. Významnou klientelou jsou pro nás obce, kterým poskytujeme komplexní právní poradenství při výkonu samostatné i přenesené působnosti (včetně přípravy obecních vyhlášek), jakož i při realizaci investic a zadávání veřejných zakázek.

V rámci správního práva se však především zabýváme poradenstvím a zastupováním v oblasti práva stavebního, živnostenského, jakož i vodního a energetického práva. Mezi naši práci patří jak zastupování v řízeních o vydání rozhodnutí či povolení k činnostem provozovaných našimi klienty, tak zastupování ve věcech správních deliktů či přestupků, a to nejen před orgány správními, ale i před soudy ve správním soudnictví.